Ticari amaçlı araç alımında istisna uygulaması

İSTİSNA UYGULAMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR:

Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi  (Şehirler arası yolcu taşımacılığı kapsam dışında) yolcu taşımacılığı faaliyeti yapanlar,

Kamyon, kamyonet ve yarı römorklar için çekici ile yük taşımacılığı faaliyeti yapanlar

Bu istisnadan yaralanmak isteyenlerin 07.09.2016 tarihinden önce vergi mükellefiyetleri olması gerekmektedir. Bu durumu vergi dairesinden getirecekleri mükellefiyet belgesinden teyit etmek uygun olacaktır.

Araç kiralama şirketlerinin alımları istisna kapsamında değildir. Kendi personelini ya da yükünü taşımak amaçlı alımlar da istisna kapsamında değildir.

Öz itibariyle faaliyet konusu yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı olanlar istisnadan yararlanabilecektir!

(K1, K3, C2, C3, L1, L2, M1, M2, N1, N2 belgelerinden en az birine sahip olmak gerekmektedir)

İstisna kapsamında yenilemeye konu olan araç 07.09.2016 tarihinden önce trafikte kaydı olmalıdır. (yenilemeye konu olan aracın ruhsatından bu durum teyit edilmelidir.)

Başkasına ait araçlar ile yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar da istisnadan yararlanamayacaktır. Diğer bir ifadeyle adına kayıtlı aracı olan bu aracı yenilemek durumunda ise istisna uygulanacaktır.

İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR:

  • 87.02 (minibüs, midibüs ve otobüs)
  • 87.03 (binek araçlar (1600 cm3’ü geçmeyenler) ile çok amaçlı kullanıma uygun panelvanlar - Panelvanlarda 1600 cm3 sınırlaması bulunmamaktadır.
  • 87.04 (Kamyon ve kamyonetler)
  • 8701.20 (yarı römorklar için çekiciler)

İstisna kapsamında satılacak araç ile yenilemeye konu olan araç aynı tarife pozisyonunda ve aynı vergi oranında olmak zorundadır.

Örneğin 87.03 pozisyonunda olan Linea aracını yenilemek amacıyla 87.03 pozisyonunda yer alan Doblo/Connect alımında istisna uygulanmayacaktır. Her iki araç da 87.03 olmasına rağmen ÖTV oranları farklı olduğundan istisna uygulanması mümkün değildir. Tebliğ aynı tarife pozisyonu ve aynı ÖTV oranında olması şartlarının her ikisinin de sağlanmasını istemektedir (Kanun bunu öngörmüyor ama tebliğ bu şekilde yazılmış)

Yine bu kapsama 87.02 pozisyonunda minibüsünü yenilemek isteyen bir kişi ÖTV’siz 87.03 pozisyonunda binek araç alamayacaktır.

İSTİSNA UYGULAMASINDA BELGE DÜZENİ:

TİCARİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA KULLANILACAK ARAÇLARDA

  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Yetki Belgesi ve eki Taşıt Belgesi,
  • Ruhsat,
  • Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,
  • Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi,
  • İmza sirküleri,
  • Taahhütname

Bu belgeler asıl ya da noter tasdikli olarak alınacaktır.

Ayrıca,

Yenilenmeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme aktifinden çıkarılması gerekecek. Aksi takdirde yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler tahsil edilecek.

Yeni alınan taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren 3 tam yıl geçmeden devri halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan; ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise bu düzenleme hükmünden yararlanandan ÖTV alınacak.

 

Kapat

Popup Banner